Brf Ingenjören 6
Start Historia Kontakt Aktuellt Mäklarinformation

Välkommen till Brf Ingenjoren6 2023.pdf
 
 
Välkommen till Brf Ingenjören 6
 
Vi hoppas att du kommer att trivas här. På denna plats har vi samlat information som vi hoppas kan vara till nytta.
 
Huset byggdes 1913. I föreningen, som bildades 2007, finns totalt 38 lägenheter, på totalt 2.205 kvm varav två är hyreslägenheter. I föreningen finns 3 kommersiella lokaler (kontorsverksamhet och frisör) på totalt 300 kvm. Hiss finns i portar 12 & 12A.
 
Brf Ingenjören 6 är en bostadsrättsförening vilket bl.a. innebär att föreningen äger lägenheterna medan bostadsrättshavaren äger rätten att bo i sin lägenhet. Verksamheten styrs av föreningens stadgar. Högsta beslutande instans är stämman och årsstämman hålls vanligen någon gång mellan mars - maj månad. Den på stämman utsedda styrelsen ansvarar för verksamheten mellan stämmorna.

Förslag till stämman, motioner, ska lämnas till styrelsen genom föreningens brevlåda eller på föreningens mejl.
 
 
Vi träffas alla på de gemensamma städdagarna som är två gånger per år, samt på den ordinarie föreningsstämman som hålls tidig vår. Är du intresserad, eller vill veta mer, tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen. 
 

 
 
 
www.brfingenjören6.se
Brf Ingenjören 6 © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo