Brf Ingenjören 6
Start Historia Kontakt Aktuellt Mäklarinformation Brf Ingenjören 6

Årsredovisning 2018.pdf
Årsredovisning 2017 - Brf Ingenjören 6.pdf
Stadgar 20180506.pdf
renoveringsguide.pdf
Balkongpolicy.pdf
Badrumsrenovering.pdf
 

Brf Ingenjören 6

Brf Ingenjören 6 är en bostadsrättsförening vilket bl.a. innebär att föreningen äger lägenheterna medan bostadsrättshavaren äger rätten att bo i sin lägenhet. Verksamheten styrs av föreningens stadgar. Högsta beslutande instans är stämman och årsstämman hålls vanligen någon gång mellan mars - maj månad. Den på stämman utsedda styrelsen ansvarar för verksamheten mellan stämmorna.

Förslag till stämman, motioner, ska lämnas till styrelsen genom föreningens brevlåda eller på föreningens mejl före mars månads utgång, i enlighet med föreningens stadgar.
 

 

 
 
www.brfingenjören6.se
Brf Ingenjören 6 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo