Brf Ingenjören 6
Start Historia Kontakt Aktuellt Mäklarinformation

Årsredovisning 2023.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Välkommen till Brf Ingenjoren6 2023.pdf
renoveringsguide.pdf
maklarinfo 2023.pdf
Brf Ingenjoren 6. Stadgar. 2023-05-23.pdf
 

 


 

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Ingenjören 6
NABO 4220, FE 617
107 76 Stockholm

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Ingenjören 6
NABO 4220, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet "Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal".

Mäklarbild

Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisa mäklaren till: maklarservice.com.
Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.

 
 
www.brfingenjören6.se
Brf Ingenjören 6 © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo